Magazijnplaza
Magazijnplaza
Specialisten in magazijn en logistiek
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Shopping cartWinkelwagen is leeg

CATEGORIEËN


Allround Bedrijfsinrichters

Leveringsvoorwaarden MagazijnPlaza B.V.

Essentie van de leveringsvoorwaarden van MagazijnPlaza, gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Prijzen:
Alle prijzen zijn in Euro, vrijblijvend en exclusief B.T.W.
De prijzen zijn gebaseerd op de huidige situatie van lonen, grondstofprijzen
en valutakoersen. Na opdracht is de prijs vast. Wij behouden ons het recht voor
prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Levering:
Af magazijn Dordrecht, mits anders vermeld.

Reclames:
Binnen 8 dagen schriftelijk aan ons adres.

Betaling:
Netto contant binnen 14 dagen na levering, nieuwe klanten contant bij aflevering.

Kleinorder-toeslag:
Voor orders tot Euro 100,- netto factuurwaarde wordt Euro 20,- toeslag berekend.

1. Indien van de leveringsvoorwaarden wordt afgeweken is dit uitsluitend geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Alle vermelde prijzen zijn vastgestelde prijzen. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend.

3. Indien niet uit voorraad geleverd wordt, worden door ons de levertijden van de fabrieken bij benadering opgegeven. Een overschrijding van deze levertijden geeft de koper niet het recht de order te annuleren. Indien buitengewone omstandigheden zich voordoen zullen wij zo snel mogelijk een nieuwe levertijd opgeven.

4. In geval van gedeeltelijke betaling en/of wanbetaling blijven de goederen ons onvervreembaar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle kosten van gerechtelijke incasso zijn voor rekening van de koper.

5. Indien de kredietwaardigheid van de koper naar onze mening onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor onder rembours te leveren.

6. Op alle door ons geleverde goederen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Honorering van een garantietermijn geschiedt steeds naar ons oordeel.

7. Aansprakelijkheid voor : bedrijfsschaden, schade aan apparaten en machines, gebouwen en installaties, goederen en personen, worden door ons nimmer aanvaard.

8. Technische gegevens en afmetingen zijn door ons naar beste weten verstrekt.
Aansprakelijkheid voor onjuistheid wordt nimmer aanvaard.

9. Bij geschillen beslist de rechtbank te Dordrecht.

Alle leveringen door MagazijnPlaza vinden eveneens plaats volgens de Metaalunievoorwaarden, ook aangeduid als Smecomavoorwaarden, welke per 1 januari 2019 gedeponeerd zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.