Magazijnplaza
Magazijnplaza
Specialisten in magazijn en logistiek
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Shopping cartWinkelwagen is leeg

CATEGORIEËN


Allround Bedrijfsinrichters

Betalingsvoorwaarden MagazijnPlaza B.V.

Bestaande klanten:

Bestaande klanten van MagazijnPlaza kunnen "op rekening" bestellen. Dit is uitsluitend 
mogelijk wanneer u bij de bestelling uw debiteurennummer bij ons opgeeft.

Nieuwe klanten: 

Nieuwe klanten leveren wij uitsluitend met betaling op factuur vooraf. Wij mailen u een 
factuur, waarna u de betaling kunt overmaken. Na ontvangst op onze rekening worden 
de goederen verzonden

Betalingstermijn:

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering van de goederen, netto 
contant op onze rekening. Bij overschrijding van deze 14 dagen brengen wij u 1% van 
het netto factuurbedrag per 7 dagen in rekening.

MagazijnPlaza accepteert geen korting op de factuur, wanneer de klant sneller dan 14 dagen 
betaalt.

Kredietwaardigheid:

Indien de kredietwaardigheid van de koper naar onze mening onvoldoende is, behouden 
wij ons het recht voor uitsluitend te leveren bij betaling vooraf.

Eigendomsvoorbehoud:

In geval van gedeeltelijke betaling en/of wanbetaling blijven goederen ons onvervreembaar 
eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Alle kosten van gerechtelijke incasso zijn voor rekening van de koper.